Neil (at Rebecca Maslund's studio), 2003

Back home.